PRIVATUMO POLITIKA

Bendroji informacija
Mes rūpinamės Jūsų duomenų saugumu. Vertiname Jūsų pasitikėjimą mumis ir esame įsipareigoję saugoti bei atsakingai tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Ši privatumo politika reglamentuoja   UAB "Europola", įmonės kodas 300581003, (vadovas, duomenis galite rasti čia) elektroninės parduotuvės http://kepulengvai.lt/lt/  (toliau – interneto parduotuvė)  ir kliento (toliau- Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką

Duomenų pateikimas interneto parduotuvėje
Užsakymo registracijos formoje Jūs turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją arba apriboti Jūsų galimybes naudotis interneto parduotuve. Jūsų duomenims pasikeitus, prašome juos nedelsiant atnaujinti.

Mes gerbiame Jūsų teisę į privatumą. Interneto parduotuvė tvarko Jūsų asmens duomenis tam, kad apdorotų Jūsų prekių užsakymus, išspręstų klausimus, susijusius su prekių pateikimu ar pristatymu, bei vykdytų kitus sutartinius ar Lietuvos Respublikos teisės aktų įpareigojimus. Pateikdami užsakymą Jūs privalote nurodyti savo: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį (neprivaloma, tačiau daugeliu atvejų pristatnt prekes,  jis būtinas), gyvenamosios vietos adresą, pristatymo adresą (kai prekes norite gauti kitu adresu).

Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės.

Pasirinkimo laisvė
Jūs patys sprendžiate, kokius savo duomenis atskleisti. Nutarę neatskleisti savo duomenų, Jūs prarandate galimybę naudotis kai kuriais interneto parduotuvės  ištekliais.

Saugumas
Interneto parduotuvė imasi visų priemonių, kad apsaugotų Jūsų asmeninius duomenis, įgyvendindama teisės aktų numatytas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims
Bendrovė neteikia asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, pvz., Lietuvos Respublikoje veikiantiems teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims. Jūsų kontaktinė informacija gali būti perduodama mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Jūsų užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

Informacija apie nepilnamečius
Mes patariame tėvams ir globėjams išmokyti savo vaikus atsargiai ir atsakingai naudoti savo asmeninius duomenis internete. Nepilnamečiai neturėtų pateikti savo asmeninių duomenų interneto parduotuvėje be savo tėvų ar globėjų sutikimo. Naudotis interneto parduotuvės paslaugomis gali visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Nuorodos į kitus interneto puslapius
Ši privatumo politika taikoma tik interneto parduotuvei http://kepulengvai.lt/lt/. Pradžios tinklalapyje gali būti nuorodų į tinklalapius, kuriems ši  privatumo politika netaikoma. Išeidami iš mūsų interneto parduotuvės susipažinkite su kitų tinklalapių, kurie gali naudoti Jūsų asmeninę informaciją, privatumo nuostatomis ar politika.

Atkreipiame dėmesį, kad bendravimo realiu laiku paslaugos mūsų tinklalapyje teikėjas yra Smartsupp . Apie šios paslaugos tiekėjo privatumo politiką galite pasidomėti čia .

Slapukai (angl. Cookies) – tai nedideli tekstiniai dokumentai. Jie paprastai saugomi naudotojo kompiuteryje iki naršymo sesijos pabaigos, o kai kuriais atvejais ir ilgiau. Naudotojui lankantis kepulengvai.lt interneto parduotuvėje, iš jos išsiunčiamas vienas ar keli slapukai į jo kompiuterį ar kitą įrenginį. Slapukai naudojami: siekiant palengvinti naršymą bei pagerinti suteikiamų paslaugų kokybę, pvz., išsaugoti naudotojo nustatymus. Naudotojui pasirinkus jį dominančias paslaugas, svetainė jį nukreipia į partnerio svetainę, kurioje galima rasti dominančią informaciją.  Šioje interneto parduotuvėje nepateikiami jokie kreditinių kortelių duomenys. Slapukai ir kiti įrankiai reklamai nenaudojami. interneto parduotuvėje naudojamasi trečiųjų šalių (Google adwords, Google analytics ir t.t.) paslaugomis, kurios padeda stebėti lankomumo statistiką, gauti informaciją apie reklaminių kampanijų konversijas ir kt. Naudojami tik bendrieji statistiniai duomenys apie svetainės lankomumą ir jos bei reklaminių kampanijų veiksmingumą. 

Jūs galite pakeisti slapukų nustatymus
Pasirinkti priimamus slapukus ar atsisakyti tam tikrų slapukų galite bet kada pakeitę savo naršyklės nustatymus.
Jeigu norite, kad Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje nebūtų išsaugomi slapukai, galite savo naršyklės nustatymuose pasirinkti gauti pranešimą prieš įrašant bet kokį slapuką. Taip pat galite nustatyti, kad naršyklė iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus. Taip pat galite pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju turėsite atskirai pasirinkti nustatymus kiekvienai naudojamai naršyklei bei įrenginiui.
Kiekviena naršyklė turi skirtingą nustatymų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite savo naršyklės žinyno funkcija, kad tinkamai pasirinktumėte nustatymus.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės:
 Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, nepilnus ar netikslius savo asmens duomenis, Turi teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai atšaukiamas sutikimas), teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. 

Kitos nuostatos
 Duomenų (el. pašto adreso, telefono numerio ir gyvenamosios vietos adreso) tvarkymo terminas: 10 metų nuo sutikimo gavimo dienos

Taisyklių keitimas  
http://kepulengvai.lt/lt/turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politikos sąlygas apie tai pranešdami interneto parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi.

Baigiamosios nuostatos
Šiai Privatumo politikai yra taikoma ES bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių nuostatų vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami ES asmens duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl šios privatumo politikos aprašymo Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu info@kepulengvai.lt.
arba tel. +370 615 39100